COMITÉ DE TREBALL PER A L'ESTUDI DEL PLAN D'ASSISTÈNCIA SANITARIA A L'ICTUS  DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PASI-CV)

Una representació de la Societat Valenciana de Neurologia (SVN), formada pels Drs. Aida Lago, Daniel Geffner, Amparo Romero, Alejandro Ponz i Jaume Morera, van ser convocats per la Conselleria de Sanitat el passat 19 de Desembre per a analitzar el "Pla d'Assistència a l'Ictus Comunitat Valenciana 2006".

A la dita reunió van assistir els esmentats membres de la SVN i per part de la Conselleria Sra Maria Luisa Careras (directora d'Assistència Zona II) i Sra Carme Puchalt (Àrea de Coordinació i Planificació ).

Durant la reunió els representants de la Conselleria van manifestar la intenció d'implantar el Codi Ictus en tota la Comunitat Valenciana i es va debatre sobre la necessitat o interés d'obrir noves unitats d'ictus en distints hospitals de la Comunitat Valenciana, expressant  La Conselleria, de manera explícita, les dificultats a dotar a estes unitats de guàrdies de Neurologia.

A més, es va comentar la conveniència que, en aquells hospitals en què no haguera Unitats d'Ictus, almenys s'organitzara l'assistència a l'ictus a través d'Equips d'Ictus.

Finalment es va acordar data per a una nova reunió l'1 de febrer en la pròpia Conselleria. A esta reunió els membres de la SVN aportaran dades sobre la disponibilitat reial de la Neurologia Valenciana a realitzar guàrdies de Neurologia de presència física, així com una proposta d'hospitals en què -estratègicament- es podrien posar en marxa Unitats d'Ictus.