Comitès Reunió XXXVI SVN

COMITÈ D’HONOR

 • Honorable Sra. Sra. Ana Barceló Chico. Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Excma. Sra. Sra. Diana Morant Ripoll. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia
 • Dr. Joaquín Miñana Lorente. Director Gerent del Departament de Salut de Gandia
 • Dr. Jaume Morera Guitart. Director de l’Hospital la Pedrera. Dénia.
 • Dr. D. Angel Pérez Sempere. President de la Societat Valenciana de Neurologia

COMITÈ ORGANITZADOR

 • Laura Gabaldón Torres. Hospital Francesc de Borja, Gandia
 • Eduardo Gargallo Rico. Hospital Francesc de Borja, Gandia
 • Daniel Martín Bautista. Hospital la Pedrera, Dénia
 • Gemma Más Sesé. Hospital la Pedrera, Dénia
 • Angel Mateu Mateu. Hospital de Dénia
 • Jaume Morera Guitart. Hospital la Pedrera, Dénia
 • Yolanda Pamblanco Bataller. Hospital Francesc de Borja, Gandia
 • Juan Salas Felipe. Hospital Francesc de Borja, Gandia
 • Rafael Sivera Mascaró. Hospital Francesc de Borja, Gandia

COMITÈ CIENTÍFIC

 • Arantxa Alfaro Sáez. Hospital d’Oriola
 • María Álvarez Sauco. Hospital d’Elx
 • Carmen Badía Picazo. Hospital Dr. Moliner
 • Berta Claramonte Clausell. Hospital General de Castelló
 • Fco. Javier Domingo Monge. Hospital General de València
 • Joaquin Escudero Torrella. Hospital General de València
 • Rafael Galiano Blancart. Hospital Dr. Peset, València
 • Begoña Mollá Insa. Hospital de Castelló
 • Nuria Muelas Gómez. Hospital Universitari i Politècnic la Fe, València
 • Teresa Pérez Saldaña. Hospital de Manises

Views: 31