Comitès

COMITÈ D’HONOR:

Excmo. Sr. D. Joan Ribó i Canut. Alcalde del Excm. Ajuntament de Valencia
Honorable Sra. Dña. Carmen Montón Giménez. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Dr. Juan Domene García. Gerent Departament de Salut Nr 6, Arnau de Vilanova Lliria
Dr. D. Rafael Sánchez Roy. President de la Societat Valenciana de Neurologia

COMITÉ ORGANITZADOR:

Presidenta: Macarena Bonet Valls
María Boscá Blasco
Pablo López Muñoz
Ana Pareja Martínez
Carlos Perla Muedra
Rafael Sánchez Roy
Pilar Solís Pérez
Caridad Valero Merino
 

COMITÈ CIENTÍFIC:

Mª Carmen Badía Picazo
Enrique Barrué De La Barrera
Marisol Campillo Alpera
José Andrés Domínguez Moran
Laura Lacruz Ballester
Javier López Arqueros
Rocío Mañes Mateo
Silvia Roig Morata
Patricia Sahuquillo Hernández
Rafael Sivera Mascaró
 

Visits: 31