Treballs Científics 2023

INFORMACIÓ TREBALLS CIENTÍFICS SVN

ENVIAMENT DE RESUMS: Per a enviar un resum haurà de registrar-se en el Sistema i una vegada registrat podrà enviar treballs científics i inscriure’s a la Reunió. Si ja està registrat accedisca al sistema amb el seu usuari i contrasenya i accedirà al seu panell de gestió per a l’enviament de comunicacions.

FORMULARI DE REGISTRE: https://www.lineabaseonline.es/qrnlb/fonline/cong/acceso_cong.php?idcgrs=617241&idioma=es

TERMINIS: La data màxima d’enviament serà el dia 10 d’abril 2023. Ampliat termini d’enviament al 10 d’abril de 2023

NORMES:
Serà imprescindible que el presentador o primer autor estiga inscrit a la Reunió. S’accepten presentacions en format pòster imprés i oral. El comité científic es reservarà el dret de modificar el tipus de presentació (Oral o Pòster) dels treballs presentats.

El resum ha de ser estructurat en els següents apartats:

  • Introducció i Objectius
  • Material i Mètodes
  • Resultats
  • Discussió i Conclusions

Redacte la seua comunicació en un arxiu format word i pegue en l’apartat del Resum, estructurat segons els apartats anteriors.

EXTENSIÓ DEL RESUM: Màxim 300 paraules

AUTORS: Màxim de 6 autors per comunicació

Les dimensions del pòster hauran de ser d’1.20 m. d’alt x 0.90 cm. d’ample. Una vegada acceptat, l’autor principal haurà de portar el pòster imprés per a penjar-lo en l’àrea de pòsters. Podran penjar-ho a partir de les 8.30 del matí del divendres 19 de maig.


Views: 1