Treballs Científics 2020

ENVIAMENT DE RESUMS: Per a enviar un resum haurà de registrar-se en el Sistema i una vegada registrat podrà enviar treballs científics i inscriure’s a la Reunió. Si ja està registrat accedisca al sistema amb el seu usuari i contrasenya i accedirà al seu panell de gestió per a l’enviament de comunicacions.

FORMULARI DE REGISTRE: https://www.lineabaseonline.es/qrnlb/fonline/cong/acceso_cong.php?idcgrs=300362&idioma=es

TERMINIS: A partir de l’1 d’octubre de 2020 s’obrirà el termini d’enviament de treballs científics. La data màxima d’enviament serà el dia 15 de gener 2020.

NORMES: S’accepten presentacions en format pòster i oral. El comité científic es reservarà el dret de modificar el tipus de presentació (Oral o Pòster) dels treballs presentats. El resum ha de ser estructurat en els següents apartats: Introducció, Objectius, Material i Mètodes, Resultats, Conclusions.

EXTENSIÓ DEL RESUM: Màxim 300 paraules

AUTORS: Màxim de 6 autors per comunicació

NORMES FORMAT PÒSTER: Les dimensions del pòster hauran de ser d’1.20 m. d’alt x 0.90 cm. d’ample. Una vegada acceptat, l’autor principal haurà de portar imprés el pòster per a penjar-lo en l’àrea de pòsters. Podran penjar-ho a partir de les 9.00 del matí del dia 7 de febrer