Ictus-CV


GRUP DE TREBALL EN PATOLOGIA VASCULAR-COMUNITAT VALENCIANA

El passat 16 de gener la Junta Directiva de la SVN va aprovar la creació del Grup de Treball en Patologia Vascular “Grup Ictus-SVN” com a grup de treball de la Societat Valenciana de Neurologia.

El Grup Ictus-CV té com a objectius desenvolupar activitats dirigides a la Investigació, Docència i Assistència en Patologia cerebrovascular. Per consultar el reglament de funcionament de treball, així com la manera de formar-ne part pots consultar els següents documents:

NOTÍCIES PUBLICADES EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE PACIENTS AMB ICTUS

PROTOCOL DE CONSENS PER L’ATENCIÓ AL ICTUS EN FASE AGUDA EN LA COMUNITAT VALENCIANA . Realitzat per la SVN, SEMERGEN, SEMFYC i SEMES-CV.

RECOMANACIONS PER A L’ÚS DE DABIGATRAN 

RECOMANACIONS PER AL MANEIG PERIOPERATORI DE L’ANTIAGREGACIÓ PLAQUETÀRIA EN PACIENTS AMB ICTUS

PROJECTES I ESTUDIS REALITZATS PEL GRUP

PROPERA REUNIÓ

El grup de Patologia Vascular de la SVN (Ictus-CV) celebrarà su propera reunió el dimecres 19 de juny de 2018 a les 16:15 a l’aula 2 de docència de l’Hospital Clínic de València.
Es realitzarà a més una connexió mitjançant vídeo conferencia amb l’Hospital General d’Alacant / Hospital d’Elx.
Programa de la reunió:

  • Presentació i comentari de casos clínics.
  • Reunió ESOC 2018: aspectes més rellevants dels assaigs clínics presentats en aquesta reunió i la seva repercussió sobre el maneig de l’ictus agut a la Comunitat Valenciana.
  • Pla d’atenció a l’ictus de la CV.

Per assistir a les reunions ordinàries no cal ser membre del grup, sí que ho és per participar en la reunió administrativa anual, que tindrà lloc al proper trimestre, en data encara per determinar.

Per formar part del grup vascular només cal sol·licitar-ho a la junta de l’SVN, o al seu coordinadora la Dra. Cristina Soriano.

arriba