Esclerosi múltiple “GITEM”

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL GRUP

DOCUMENTS D’INTERÈS

PROGRAMA FORMATIU DE MALALTIES DESMIELINITZANTS L’HOSPITAL LA FE
PROTOCOL D’ENVIAMENT DE MOSTRES PER BANDES oligoclonals IgG i IgM
PROTOCOL DE L’ESTUDI DE L’EFECTE DE LA PRESÈNCIA D’ANTICOSSOS NEUTRALITZANTS A L’ESCLEROSI MÚLTIPLE.
CONSENTIMENT INFORMAT PER PROSSEGUIR TRACTAMENT AMB NATALIZUMAB

PROPERES ACTIVITATS:

NOU!!! Hem organitzat el Curs de formació en Esclerosi Múltiple de la CV, els documents adjunts són: INVITACIÓ i AGENDA

31 de Gener de 2020. Hotel Primus de Valencia

Per formar part del grup envia un correu a: secretariasvn@shmedical.es

Visits: 6