La SVN a la SEN 2011Any 2011
CONTRIBUCIÓ DE LA NEUROLOGIA VALENCIANA A LA LXIII REUNIÓ DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE NEUROLOGIA. BARCELONA. 15-19 de novembre de 2011

   Durant la

  LXIII Reunió Anual de la Societat Espanyola de Neurologia

    realitzada a Barcelona es van presentar en total

   987

     comunicacions de les quals,

    64 (6.48%)

      corresponien a treballs per part d’Hospitals de la Comunitat Valenciana. En aquesta pàgina trobaràs els títols d’aquestes comunicacions, juntament amb els seus autors i el seu centre de treball. Tots els resums estan disponibles a la

     Revista Neurologia Vol 26 Núm Especial Congrés
     Resums de comunicacions orals
     Resums de pòsters

       Si voleu col · locar les vostres presentacions a la web de l’SVN, simplement heu remetre-les a la següent adreça:

      secre@svneurologia.org

      MALALTIES DESMIELINITZANTS

       

      CEFALEES

       

      MALALTIES VASCULARS CEREBRALS

       

      MALALTIES SISTEMA NERVIÓS PERIFÈRIC, atàxies I PARAPARESIAS espàstiques DEGENERATIVES

       

      NEUROLOGIA GENERAL

       

      GESTIÓ I ASSISTÈNCIA NEUROLÒGICA

       

      NEUROEPIDEMIOLOGIA

       

      EPILÈPSIA

       

      NEUROONCOLOGÍA

       

      CONDUCTA I DEMÈNCIES

       

      Visits: 8