Institucional

La Societat Valenciana de Neurologia fundada en 1985, es constitueix per a la promoció racional de la Neurologia dins del seu àmbit territorial, incloent l’assistència neurològica, la formació del metge postgraduat i dels especialistes en neurologia, publicacions i investigació, assessoria a les autoritats sanitàries, i la representació de tots els seus socis davant l’Administració.
Per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior es realitzaran les següents activitats:

  • elaboració de documents referents a aspectes relacionats amb la Neurologia.
  • promoció d’estudis epidemiològics, sessions i reunions científiques.
  • activitats divulgatives per al general coneixement de les possibilitats de la Neurologia.
  • l’establiment de relacions amb altres societats científiques.

Integra a la majoria dels neuròlegs que presten els seus serveis en la sanitat pública valenciana (Agència Valenciana de Salut), així com els que ho fan en altres àmbits sanitaris.

Views: 46