Informació a malalts amb Cefalea

Dr. Samuel Díaz Insa. Secció Neurología. Hospital “Francesc de Borja” de Gandía.

  • Hi ha moltes persones que pateixen mal de cap?

Sí. De fet, és una de les dolències més freqüents que hi ha, i afecta, segons alguns estudis, fins pràcticament un trenta per cent de la població.

  • Tantes persones pateixen migranya?

No, dir cefalea o mal de cap no és igual que dir migranya. De fet, la cefalea tensional és encara més freqüent que la migranya, encara que aquesta última és més coneguda i té més repercusió social i laboral. També és molt freqüent la cefalea crònica diària, és dir, persones que pateixen mal de cap pràcticament tots els dies.

  • Moltes persones pensen que tenen mal de cap perque tenen algun tumor al cap, això, és cert?

No, de cap manera. La immensa majoria de pacients que tenen mal de cap no tenen cap lesió cerebral, ni de tipus tumoral ni de cap altra classe, cap lesió que el justifique; es tracta de les cefalees anomenades primàries; i les secundàries, o degudes a alguna lesió, són molt poc freqüents en comparança i generalment asocien altres símptomes com febra, debilitat d’un costat del cós o d’altres que han de fer pensar en la lesió.

  • Aleshores, cal fer un scanner, o una TAC, o una Resonància, sempre que algú tinga dolor al cap

Tampoc. En lloc d’això, la majoria de vegades no cal fer cap prova de neuroimatge quan les caracterìstiques de la cefalea són normals i no trobem cap anormalitat a l’examen físic i neurològic, que a més a més poden complementar-se amb la pràctica d’una exploració simple del fons de l’ull amb un oftalmoscopi.

  • Aleshores, cal que siga un especialista qui diagnostique i tracte la cefalea?

No és necessari. Els metges de capçalera poden i deuen estar capacitats per a tractar els tipus més corrents de cefalea com la cefalea tensional i la migranya. Potser siga recomanable que els cassos més difícils, que plantegen dubtes, o que tinguen mala resposta als tractaments, o que precissen exploracions especials, siguen remesos a l’especialista en cefalees que és el neuròleg. Més encara, ara mateix hi ha dins del col·lectiu de neuròlegs alguns d’ells que es dediquen especialment a aquest problema de salut i que solen dur a terme el seu treball en unitats de cefalea.

  • He sentit que hi ha medicines noves per a tractar el mal de cap, que te’ls prens i de seguida s’en va el dolor, això és cert?

Realment el tractament dels maldecaps ha canviat prou als últims anys amb l’aparició de medicacions més eficaces i ràpides per a tractar les crisis de dolor, sobretot a la migranya amb els triptans, però això no vol dir que la cefalea se cure del tot ni que siguen eficaces en totes les classes de mal de cap. És important saber exactament quin tipus de cefalea és i així es pot fer servir, amb la prescripció del metge de capçalera o del neuròleg, les medicacions més útils en cada cas, no només per a llevar el mal de cap quan apareix, sinò també als casos que estiga indicat usar fàrmacs per a previndre l’aparició de les crisis de dolor o que siguen menys seguides i menys intenses.

Hits: 7