Comités Reunió XXXVIII

COMITÉ D’HONOR

 • Excmo. Sr. D. Joan Ribó Canut. Alcalde del Exmo. Ajuntament de València.
 • Hble. Sra. Ana Barceló Chico. Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana.
 • Ilmo. Sr. D. Antoni Gaspar Ramos. President de la Diputació de València
 • Dra. Inmaculada Renart López. Gerent. Consorci Hospital General Universitari de València.
 • Dra. Isabel Boscá Blasco. Presidenta de la Societat Valenciana de Neurología.

COMITÈ ORGANITZADOR

President:

 • Dr. Joaquín Escudero Torrella. Cap de Servei de Neurologia. Consorci Hospital General Universitari de València.

Vocals:

 • Dr. Jerónimo Sancho Rieger. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. JavIer López-Trigo Picho. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Juan Juni Sanahuja. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Pedro Ortiz Sánchez. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dra. Ascension Castillo Ruiz. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Javier Montoya Gutiérrez. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dra. Milagros Cano Teuler. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Javier Domingo Monge. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dra. Almudena Cerdán Esparcia. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Hugo Domínguez González. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Héctor Mínguez Sabater. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dra. Helena Colquillat Mora. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Alexandru Florin Acsente. Consorci Hospital General Universitari de València

COMITÈ CIENTÍFIC

 • Dr. Alexandru Florin Acsente. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Julián Lominchar Espada. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Julio Parra Martínez. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dra. Trinidad Blanco Hernández. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Txemi Pons Amate. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dra. Virtudes Lluch Bellod. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dra. Maria Carcelén Gadea. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Javier López Arqueros. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dr. Jericó Guarner Rodriguez De Sanabria. Consorci Hospital General Universitari de València
 • Dra. Pilar Garcia Casanova. Consorci Hospital General Universitari de València

Visits: 9