Comités Reunió XXXIX

COMITÉ D’HONOR

  • Excmo. Sr. D. Joan Ribó Canut. Alcalde del Exmo. Ajuntament de València.
  • Hble. Sr. D. Miguel Mínguez Pérez.Conseller de Sanitat i Salut Pública de la Comunitat Valenciana
  • Dra. Dña. Liliana Fuster Puig. Gerent Hospital Universitari de La Ribera, Alzira
  • Dra. Isabel Boscá Blasco. Presidenta de la Societat Valenciana de Neurologia.

COMITÈ ORGANITZADOR I COMITÈ CIENTÍFIC

President:

  • Dr.Emmanuel Cañizares Ledo. Servici de Neurologia. Hospital Universitari de La Ribera, Alzira

Vocals:

  • Ana Catarina Aragao
  • Mª Carmen Alcalá Vicente
  • Elena Martínez Monte
  • Josefa Mascarell Estrada
  • Rosario Muñoz Lacalle

Visits: 1