Comitès Reunió XXXVII SVN

COMITÈ D’HONOR

 • Hble. Sra. Ana Barceló Chico. Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana.
 • Sra. Susana Marqués Escoín. Alcaldessa del Excmo. Ajuntament de Benicàssim.
 • Dr. D. Ricardo Tosca Segura. Gerent Hospital General Universitari de Castelló.
 • Dr. D. Edelmiro Sebastián Arrando. Director Territorial de Sanitat. Castelló.
 • Dr. D. Angel Pérez Sempere. President de la Societat Valenciana de Neurologia

COMITÈ ORGANITZADOR

  President:

 • Carlos Vilar Fabra. Cap de Servei Departament Neurologia. Hospital General Universitari de Castelló.
  Vocals:

 • Javier Arnau Barrés. Hospital General Universitari de Castelló.
 • Antonio Belenguer Benabides. Hospital General Universitari de Castelló.
 • Mª Soledad Campillo Alpera. Hospital La Magdalena de Castelló.
 • Berta Claramonte Clausell. Hospital General Universitari de Castelló.
 • Mª Dolores Martínez Lozano. Hospital General Universitari de Castelló.
 • Elena Pajarón Boix. Hospital General Universitari de Castelló.
 • Manuel Peinazo Arias. Hospital General Universitari de Castelló.
 • Cristina Soriano Soriano. Hospital General Universitari de Castelló.
 • Rosa María Vilar Ventura. Hospital General Universitari de Castelló.
 • Ana del Villar Igea. Hospital General Universitari de Castelló.

COMITÈ CIENTÍFIC

 • Joaquín Escudero Torrella. Hospital General Universitari de València.
 • Dra. Cristina Monforte Dupret. Hospital Universitari de la Plana.
 • Dra. Elena María Pajarón Boix. Hospital General Universitari de Castelló.
 • Rosa maría Sánchez Pérez. Hospital General Universitari de Alacant.
 • José Miguel Santoja Llabata. Hospital Clínic Universitari de València.
 • Dra. Ana del Villar Igea. Hospital La Magdalena de Castelló.

 

   

  Visits: 8